Rendalen Kirkelige Fellesråd

GUDSTJENESTESøndag 28.08.2022

Dag i kirkeåret: 12. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Jesus mettar fem tusen
Dagens offer går til:

Prekentekst: Joh 4,27-30.39-43

Liturg:
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: NeiDersom du ønsker å delta på gudstjenesten kan du reservere deg en plass ved å trykke på knappen under.Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret:
408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!