Rendalen Kirkelige Fellesråd

GUDSTJENESTESøndag 04.09.2022

Dag i kirkeåret: 13. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Jesus og den rike mannen
Dagens offer går til:

Prekentekst: Joh 15,13-17

Liturg:
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: NeiDersom du ønsker å delta på gudstjenesten kan du reservere deg en plass ved å trykke på knappen under.Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret:
408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!