Rendalen Kirkelige Fellesråd

Konfirmasjon

I 2019 tangerer 17. mai de vanlige konfirmasjonsdatoene i Rendalen. Vi har derfor bestemt å flytte konfirmasjonene til pinsehelgen. Da vil det bli slik at konfirmasjon i Øvre Rendal kirke vil være pinseaften (lørdag før 1. pinsedag) kl 11.00.
Konfirmasjon i Ytre Rendal kirke vil være 1. pinsedag kl. 11.00.

Det vil bli avholdt to konfirmasjonsgudstjenester samme dag i samme kirke (kl. 11 og kl. 13) hvis konfirmantkullet viser seg å være såpass stort at det sannsynligvis vil overskride grensen for tillatt besøkende i den respektive kirken (i.h.t. brannforskriftene).    

Denne ordningen vil vi beholde i de kommende år, til 2024, da 17. mai tangerer pinsehelgen. I god tid vil vi da ta stilling til dato for konfirmasjonsdatoer videre.

Er det noen av konfirmantene som ønsker å bli konfirmert enten i Sjøli kirke, Hanestad kirke, eller Lia kirke så må dette meldes kirkekontoret i god tid.

Kirkekontoret i Rendalen 26. mars 2018


Konfirmasjonsdatoer i Rendalen de nærmeste årene:

2019
Øvre - 8. juni
Ytre - 9. juni

2020
Øvre - 30. mai
Ytre - 31. mai

2021
Øvre -22. mai 
Ytre - 23. mai

2022
Øvre - 4. juni 
Ytre -  5. juni

2023
Øvre -27. mai 
Ytre - 28. mai

 

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret:
408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!