Rendalen Kirkelige Fellesråd
Meny

Annet
Aktiviteter

KALENDER

søndag 4 desember
Ytre Rendal kirke
lørdag 24 desember
Hanestad kirke
Sjøli kirke
Ytre Rendal kirke
Øvre Rendal kirke
søndag 25 desember
Øvre Rendal kirke

Barneklubben

Rendalen barneklubb er en del av trosopplæringen i menighetene i Rendalen. Klubben er for barn fra 4 år til og med 5.klasse (yngre barn kan være med i følge med en voksen). Vi møtes ca én tirsdag i måneden i kommunestyresalen (Sølen) i kommunehuset kl.17.00 – 18.30. På samlingene synger vi, hører bibelfortellinger og driver med hobby/formingsaktiviteter. På slutten av hver samling får vi litt enkel servering.


Ledere i klubben:

Ingun Øynes Bjøntegaard – tlf: 477 53 547

Liv Tone Trøen – tlf: 416 27 971

 

Frivillig medlemskontingent:

For kalenderåret 2021 er kontingenten kr. 100,– pr barn.

Betales til bankkonto: 1850.13.34614

Merk innbetalingen: "Kontingent barneklubb" navnet på den det gjelder for.

 

Samlinger høst/vinter 2021:

  • Tirsdag 19.oktober
  • Tirsdag 9.november
  • 1.søndag i advent – 28.november: Vi er med på familiegudstjenesten i Øvre Rendal kirke kl.11.00. Etter gudstjenesten blir det JULEVERKSTED på kommunehuset!
Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret:
408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!