Rendalen Kirkelige Fellesråd

KONFIRMANTER VÅREN 2022

Konfirmasjon i Øvre Rendal kirke lørdag 4.juni – pinseaften

Gudstjeneste kl.11.00

Vilde Marie Trondsen

Gøril Grindflek Granås

Mali Nytrøen

Sondre Undseth

Ivar Jenssveen

 

Gudstjeneste kl. 13.00

Frei Olof Lervang

Kim André Helgemo Vårvik

Hermine Grøndal

Tiril Romenstad

Emilie Ingebrigtsen

 


Konfirmasjon i Ytre Rendal kirke søndag 5.juni – 1.pinsedag

Gudstjeneste kl. 14.00

Trygve Ludvig Vestad

Margit Sundet Nordengen

Lea Engebretsen Rønning

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret:
408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!