Rendalen Kirkelige Fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Annet
KALENDER

onsdag 17 juli
Ytre Rendal kirke
søndag 21 juli
Øvre Rendal kirke
søndag 4 august
Østvollen
søndag 18 august
Misterdalen
søndag 25 august
Johanneskirken Lia gård
søndag 1 september
Hanestad kirke

Kalender

Vis følgende kategorier:

Familiegudstjeneste
Friluftsgudstjeneste
Gudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Skolegudstjeneste

Juli


17Onsdag
18:00 - 19:00
Gudstjeneste i Ytre Rendal kirke
Gudstjenesten er AVLYST

21Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Øvre Rendal kirke

August


04Søndag
12:00 - 13:00
Friluftsgudstjeneste i Østvollen
Setermesse på Østvollen hos Ole Jacob Akre

18Søndag
12:00 - 13:00
Friluftsgudstjeneste i Misterdalen
Setermesse i Misterdalen hos Hilde og Øystein Viken

25Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Johanneskirken Lia gård

September


01Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Hanestad kirke
Høsttakkefest med kirkekaffe

15Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Øvre Rendal kirke
Høsttakkefest. Bygdekvinnelaget serverer kirkekaffe.

15Søndag
18:00 - 19:00
Familiegudstjeneste i Sjøli kirke
Høsttakkefest med kirkekaffe.

22Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Ytre Rendal kirke
Høsttakkefest med kirkekaffe

Oktober


13Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Øvre Rendal kirke

20Søndag
18:00 - 19:00
Familiegudstjeneste i Ytre Rendal kirke
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE

November


03Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Øvre Rendal kirke
ALLEHELGEN med kirkekaffe

03Søndag
18:00 - 19:00
Gudstjeneste i Sjøli kirke
ALLEHELGEN med kirkekaffe

10Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Ytre Rendal kirke
ALLEHELGEN med kirkekaffe

10Søndag
18:00 - 19:00
Gudstjeneste i Hanestad kirke
ALLEHELGEN med kirkekaffe

Desember


01Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Øvre Rendal kirke
Utdeling av 4-årsbøker. Barneklubben deltar.

08Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Ytre Rendal kirke
Utdeling av 4-årsbøker

20Fredag
09:00 - 10:00
Skolegudstjeneste i Ytre Rendal kirke

20Fredag
12:30 - 13:30
Skolegudstjeneste i Øvre Rendal kirke

23Mandag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Rendalen sjukehjem
Julegudstjeneste

24Tirsdag
10:30 - 11:30
Familiegudstjeneste i Hanestad kirke

24Tirsdag
13:00 - 14:00
Familiegudstjeneste i Sjøli kirke

24Tirsdag
14:30 - 15:30
Familiegudstjeneste i Ytre Rendal kirke

24Tirsdag
16:00 - 17:00
Familiegudstjeneste i Øvre Rendal kirke

25Onsdag
11:00 - 12:00
Høytidsgudstjeneste i Øvre Rendal kirke
Øvre Rendal mannskor deltar

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret: 408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

 

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!