Rendalen Kirkelige Fellesråd
Meny

Annet
KALENDER

onsdag 20 juli
Ytre Rendal kirke
søndag 14 august
Seter
søndag 21 august
Seter
søndag 28 august
Johanneskirken Lia gård
søndag 4 september
Øvre Rendal kirke

Kalender

Vis følgende kategorier:

Fellesgudstjeneste
Høsttakkegudstjeneste
Setermesse
Sommerkveld
Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret:
408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!