Rendalen Kirkelige Fellesråd

Søk etter gravlagte

Fyll inn søkekriterier i feltene under og trykk på Søkeknappen
Velg gravplass

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret:
408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!