Rendalen Kirkelige Fellesråd
Meny

Annet
Aktiviteter

KALENDER

søndag 6 november
Øvre Rendal kirke
Sjøli kirke
søndag 13 november
Ytre Rendal kirke
Hanestad kirke
søndag 27 november
Øvre Rendal kirke
søndag 4 desember
Ytre Rendal kirke

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret:
408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!