Rendalen Kirkelige Fellesråd
Meny

Annet
KALENDER

søndag 4 desember
Ytre Rendal kirke
lørdag 24 desember
Hanestad kirke
Sjøli kirke
Ytre Rendal kirke
Øvre Rendal kirke
søndag 25 desember
Øvre Rendal kirke

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret:
408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!