Rendalen Kirkelige Fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Annet
KALENDER

onsdag 17 juli
Ytre Rendal kirke
søndag 21 juli
Øvre Rendal kirke
søndag 4 august
Østvollen
søndag 18 august
Misterdalen
søndag 25 august
Johanneskirken Lia gård
søndag 1 september
Hanestad kirke

Brukerbetalinger

Kirkelige handlinger (utenbygdsboende) 

 

Vielse:                  kr. 3 000,-

Kistebegravelse:    kr. 6 000,-

Bisettelse:             kr. 3 000,-

Kistenedsetting:     kr. 3 000,-

Urnenedsetting:     kr. 1 300,-

 

Utleie av kirker

 

Ikke-inntektsbringende arrangement: kr. 0,-

Inntektsbringende arrangement: 20 % av billettinntektene, minimum kr. 1 500,-

 

Festeavgift

 

Festeavgiften vedtas av kommunestyret og er fastsatt til kr. 345,- pr. grav pr. år.

 

Andre tjenester

 

Oppretting av gravminne:                         kr.   800,-

Montering av gravminne uten bedramme:  kr. 1 000,-

Montering av gravminne med bedramme:  kr. 1 500,-

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret: 408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

 

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!