Rendalen Kirkelige Fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Annet
KALENDER

søndag 3 desember
Øvre Rendal kirke
søndag 10 desember
Ytre Rendal kirke
lørdag 23 desember
Sjukehjemmets kapell
søndag 24 desember
Hanestad kirke
Sjøli kirke
Ytre Rendal kirke

Ansatte

May Helen Sæther

Sokneprest

Tlf: 404 37 683

Liv Tone Trøen

Kirkeverge

Tlf: 408 06 840 / 416 27 971

Bjørn Vegard Bjørklund

Kantor/organist

Tlf: 412 50 781

Anne Karen Hagen Kjølhamar

Kirketjener

Tlf: 924 02 523

Roger Bjørke

Kirketjener

Tlf: 480 44 024

Helge Arne Bergseth

Kirkegårsarbeider

Tlf: 991 55 471

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret: 408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

 

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!