Rendalen Kirkelige Fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Annet
KALENDER

tirsdag 12 mars
18:00 Lysmesse
Bullmuseet
søndag 17 mars
Øvre Rendal kirke
søndag 24 mars
Hanestad kirke
onsdag 27 mars
Rendalen sjukehjem
torsdag 28 mars
Sjøli kirke
fredag 29 mars
Ytre Rendal kirke

Ansatte

May Helen Sæther

Sokneprest

Tlf: 404 37 683

Liv Tone Trøen

Kirkeverge

Tlf: 408 06 840 / 416 27 971

Bjørn Vegard Bjørklund

Kantor/organist

Tlf: 412 50 781

Anne Karen Hagen Kjølhamar

Kirketjener

Tlf: 924 02 523

Roger Bjørke

Kirketjener

Tlf: 480 44 024

Helge Arne Bergseth

Kirkegårsarbeider

Tlf: 991 55 471

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret: 408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

 

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!