Rendalen Kirkelige Fellesråd

Ansatte

May Helen Sæther

Sokneprest

Tlf: 404 37 683

Liv Tone Trøen

Kirkeverge

Tlf: 408 06 840 / 416 27 971

Bjørn Vegard Bjørklund

Kantor/organist

Tlf: 412 50 781

Trond Gellein Løkken

Trosopplærer

Tlf: 971 16 679

Anne Karen Hagen Kjølhamar

Kirketjener

Tlf: 924 02 523

Roger Bjørke

Kirketjener

Tlf: 480 44 024

Helge Arne Bergseth

Kirkegårsarbeider

Tlf: 991 55 471

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret:
408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!