Rendalen Kirkelige Fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Annet
Kirkene/kirkegårdene

KALENDER

tirsdag 12 mars
18:00 Lysmesse
Bullmuseet
søndag 17 mars
Øvre Rendal kirke
søndag 24 mars
Hanestad kirke
onsdag 27 mars
Rendalen sjukehjem
torsdag 28 mars
Sjøli kirke
fredag 29 mars
Ytre Rendal kirke

Musikksidene

Orgelene i Rendalen

Hanestad kirke, bygget i 1962 av (muligens) J.H.Jørgensen, Oslo, (eller kanskje Martin Lønseth fra Steinkjer). Orgelet er pneumatisk og står i swell. Manual |: Principal 8, Flute trav. 8. Manual ||: Bourdon 8, Salicionl 8, Gedeckt 4. Pedal: Subbas 16. 

 

Øvre Rendal kirke, bygget i 1881 av August Nilsen. Manual |: Pricipal 8, Gamba 8, Octav 4, Octav 2. Manual ||: Salicional 8, Floite 8, Dolse 4. Pedal: Subbas 16, Octavbass 8. Helmekanisk, ingen swell. 

 

Ytre Rendal kirke, bygget i 1972 av Norsk orgel– og harmoniumfabrikk, Snertingdal. Orgelet er helmekanisk. Manual I: Rørfløyte 8, Principal 4, Svigel 2, Mixtur II. Manual II: Gedakt 8, Koppelfl. 4, Principal 2, Kvint 1 1/3, tremolo. Pedal: Subbass 16, Gedaktbass 8. Fasaden er fra orgelet bygget i 1921 (se nedenfor).

I denne kirken sto opprinnelig et orgel bygget av Paul Cgristian Brantzeg fra 1869. Bare deler av dette står igjen i nord–skipet. Det ville vært en nmasjonal begivenhet å få restaurert/rekonstruert dette instrumentet. Opprinnelig hadde det denne disposisjon (hentet fra orgelkonsulent Hans Jacob Tronshaug): Manual (C–c3): Principal 8 (fra c0), Bordun 8, Gamba 8, Octav 4, Octav 2. Det ble så bygget nok et orgel her i 1921, av det tyske firma E.F.Walcker. Orgelet hadde 8 stemmer og pedal.

Orgelet i Sjøli kirke er bygget av Norsk orgel– og harmoniumfabrikk i 1979, og er et helmekanisk "serieorgel". Manual: Gedakt 8, Rørfløyte 4, Principal 2, Kvint 1 1/3. Pedal: Subbass 16.

Orgelene i Øvre, Sjøli og Hanestad er reparert/restaurert av firmaet Schuke, Berlin i 2012–2013. Ytre Rendal kirkes orgel gjenstår.

Det må også nevnes at Hanestad kirke har overtatt pianoet som sto i Øvre Rendal kirke. Denne kirken har fått nytt piano, det samme har Ytre Rendal kirke. Og Sjøli kirke har fått nytt elpiano.

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret: 408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

 

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!