Rendalen Kirkelige Fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Annet
Kirkene/kirkegårdene

KALENDER

tirsdag 12 mars
18:00 Lysmesse
Bullmuseet
søndag 17 mars
Øvre Rendal kirke
søndag 24 mars
Hanestad kirke
onsdag 27 mars
Rendalen sjukehjem
torsdag 28 mars
Sjøli kirke
fredag 29 mars
Ytre Rendal kirke

Gravferd

Skriv fra prosten til alle i prostiet:

 

Prestenes arbeidstid og dager for begravelse

Nord–Østerdal prosti er et prosti hvor det meste går sin gang etter hevdvunnen skikk, og hvor tradisjoner står sterkt. Kirkelivet hos oss må kunne sies å være stabilt, og tingene skjer etter mønster av hvordan det har vært gjennom lange tider. Derfor kommer det av og til spørsmål når ikke alle ting er nøyaktig som før.Prester med fast arbeidstid

Et spørsmål som har meldt seg noen ganger i de siste par årene, er spørsmålet om på hvilke dager det kan være begravelse. Flere steder i prostiet vårt har det vært helt faste begravelsesdager, og flere steder har f.eks. hatt tirsdag og fredag som faste begravelsesdager. Slik vil det som hovedregel være også i fortsettelsen. Men for om lag to år siden ble det innført noe nytt i vår kirke, nemlig at prestene skal lage arbeidsplaner og føre arbeidstid. Det medfører at de foran hvert nytt kvartal skal føre dag for dag hvordan de planlegger å arbeide i kommende kvartal, hvordan de vil disponere tiden sin, når de er på jobb og når de har fri, slik at både presten og arbeidsgiveren har oversikt over det. Prestene har også en beredskapsordning med vaktuker hvor de skal være tilgjengelige for politiet eller andre som ønsker at prestene rykker ut.


Dette har mange fordeler. I tidligere tider kunne prestenes arbeidstid ofte være nokså flytende. Mange prester følte at de var på jobb og tilgjengelige nærmest døgnet rundt syv dager i uken. Arbeidsplanene gjør at det er klart definert når presten er på jobb, og at dette er avklart med arbeidsgiver. Men dette kan også medføre at det av og til kommer ønske om begravelse på en dag da presten har planlagt fri. Og helt konkret kan det bety at det kommer ønske om begravelse på en fredag da presten har planlagt langhelg og å reise bort. Av og til vil det da kunne skaffes vikar, f.eks. ved at en av de andre prestene i prostiet kan stille opp. Men dette vil ikke alltid være mulig, for de andre prestene er ofte selv opptatt med begravelse eller andre tjenester, ikke minst på fredager. Forhåpentlig kan begravelsen da flyttes til en annen dag.

 

Forståelse innad og utad

Det er viktig å ha en felles forståelse rundt dette internt i kirkestabene og overfor menighetsrådene.

Noen vil kanskje oppfatte dette som en ny situasjon og stille spørsmål ved hvorfor man ikke automatisk kan få ja hvis man ønsker å ha begravelsen på en fredag. I all hovedsak vil dette fortsatt være mulig, så noen dramatisk forandring er det ikke snakk om. Men nye tider, hvor prestene i likhet med andre arbeidstagere har et forståelig ønske om en forutsigbar arbeidstid, gjør altså at den lokale presten ikke alltid er tilgjengelig når det er ønske om det.

Jeg håper som prost, og dermed som arbeidsgiver for prestene i prostiet, at det vil være gjensidig forståelse både for prestenes ønske om fastlagte fridager som kan planlegges i god tid, og for folks behov for å finne en egnet og passende begravelsesdag i rimelig tid etter at et dødsfall har funnet sted.

Simen Simensen, prost

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret: 408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

 

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!