Rendalen Kirkelige Fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Annet
Råd/utvalg

KALENDER

tirsdag 12 mars
18:00 Lysmesse
Bullmuseet
søndag 17 mars
Øvre Rendal kirke
søndag 24 mars
Hanestad kirke
onsdag 27 mars
Rendalen sjukehjem
torsdag 28 mars
Sjøli kirke
fredag 29 mars
Ytre Rendal kirke

Rendalen kirkelige fellesråd

Valgt for perioden 2019 - 2023

Gro Undseth Romenstad

Leder

Tlf: 91735494

Arne Midtskogen

Nestleder

Tlf: 95981892

Jon Arne Bergseth

Medlem

Tlf: 95920032

Roar Viken

Medlem

Tlf: 45666405

Jens Waldemar Rønningen

Medlem

Tlf: 90973815

Toril Andreassen

Medlem

Tlf: 91518732

Vegard Mømb

Kommunens representant

Tlf: 90854901

May Helen Sæther

Sokneprest

Tlf: 40437683

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret: 408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

 

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!