Rendalen Kirkelige Fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Annet
Råd/utvalg

KALENDER

søndag 21 april
Ytre Rendal kirke
søndag 5 mai
Ytre Rendal kirke
fredag 17 mai
Øvre Rendal kirke
søndag 19 mai
Ytre Rendal kirke
lørdag 25 mai
Øvre Rendal kirke
søndag 9 juni
Ytre Rendal kirke

Trosopplæringsutvalget

May Helen Sæther

Sokneprest - leder

Tlf: 404 37 683

Liv Tone Trøen

Kirkeverge

Tlf: 408 06 840

Marie Giil

Sjøli og Ytre Rendal menigheter

Tlf: 906 83 691

Ingun Bjøntegaard

Hanestad menighet

Tlf: 477 53 547

Oddbjørg Brænd

Øvre Rendal menighet

Tlf: 918 66 603

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret: 408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

 

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!