Rendalen Kirkelige Fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Annet
Råd/utvalg

KALENDER

tirsdag 12 mars
18:00 Lysmesse
Bullmuseet
søndag 17 mars
Øvre Rendal kirke
søndag 24 mars
Hanestad kirke
onsdag 27 mars
Rendalen sjukehjem
torsdag 28 mars
Sjøli kirke
fredag 29 mars
Ytre Rendal kirke

Trosopplæringsutvalget

May Helen Sæther

Sokneprest - leder

Tlf: 404 37 683

Liv Tone Trøen

Kirkeverge

Tlf: 408 06 840

Marie Giil

Sjøli og Ytre Rendal menigheter

Tlf: 906 83 691

Ingun Bjøntegaard

Hanestad menighet

Tlf: 477 53 547

Oddbjørg Brænd

Øvre Rendal menighet

Tlf: 918 66 603

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret: 408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

 

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!