Rendalen Kirkelige Fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Annet
Råd/utvalg

KALENDER

lørdag 25 mai
Øvre Rendal kirke
søndag 9 juni
Ytre Rendal kirke
Sjøli kirke
søndag 16 juni
Øvre Rendal kirke
Hanestad kirke
onsdag 17 juli
Ytre Rendal kirke

Gudstjenesteutvalget

May Helen Sæther

Sokneprest - leder

Tlf: 404 37 683

Grete Nordengen

Sjøli og Ytre Rendal menigheter

Tlf: 906 66 902

Jon Arne Bergseth

Øvre Rendal menighet

Tlf: 959 20 032

Jens Waldemar Rønningen

Hanestad menighet

Tlf: 909 73 815

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret: 408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

 

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!